معنی شعر درس اول فارسی یازدهم نیکی + شعر ستایش

ما در قالب یک فایل پی دی اف معنی تک تک بیت های این دو شعر رو برای شما آوردیم که هر بیت خیلی مفصل از لحاظ قلمرو فکری ، قلمرو ادبی و قلمرو زبانی بررسی شده ، میتونید نمونه معنی شعر درس اول فارسی یازدهم و ستایش رو اینجا ببینید :

۱) بیت از ستایش : به نام چاشنی‌بخش زبان‌ها    حلاوت‌‌سنج معنی در  بیان‌ها

◀قلمرو زبانی نمونه معنی شعر درس اول فارسی یازدهم : چاشنی‌بخش و حلاوت‌سنج: مرکب (غیرساده) ،  حذف فعل به قرینه‌ی معنوی  ،  زبان و بیان: تناسب  ،  چاشنی‌بخش: مزه دهنده در اینجا آنچه برای اثر بخشی کلام به آن اضافه شود. ،  حلاوت‌سنج: شیرینی بخش,دلپذیری و لذت بخش بودن ،بیت را می‌توان به‌صورت دو جمله، بازگردانی کرد: به نام خداوندی که حلاوت‌سنج معنی در بیان‌ها و چاشنی‌بخش زبان‌هاست، سخنم را آغاز می‌کنم.

بیت بر روی هم، یک جمله‌ی مرکب (غیرساده) است.

✅قلمرو ادبی:

زبان مجاز از سخن ، چاشنی‌بخش زبان‌ها (سخن‌ها): حس‌آمیزی ، حلاوت‌سنج معنی در بیان‌ها: حس آمیزی ، زبان و بیان مراعات نظیر، چاشنی‌بخش: مزه دهنده، کنایه از ارزشمند کننده ، بین چاشنی (مزه) و حلاوت، مراعات نظیر هست.

✴️قلمرو فکری:

به نام خدایی سخنم را آغاز می‌کنم که نام و یاد او، ارزش‌دهنده‌ی سخن است وباعث اثر بخشی کلام می شود به  نام خدایی که  موجب شیرینی ودلپذیری کلام می‌شود.

نمونه معنی شعر درس اول فارسی یازدهم

  بیت اول معنی شعر درس اول فارسی یازدهم نیکی : یکی روبهی دیدبی دست وپای ، فروماند درلطف وصنع خدای

🔹قلمرو زبانی:

یکی:اسم مبهم ونهاد ، روبهی:اسم ناشناس«ی»نکره ، بی دست وپا:صفت مشتق مرکب ، روباه بی دست وپا:ترکیب وصفی ومفعول ، فروماند:فعل پیشوندی،تعجب کرد،حیران شد ، لطف:مهربانی،احسان ، صنع:آفریدن،آفرینش،احسان و... ، درلطف وصنع:متمم قیدی ، لطف وصنع:ترادف ،  دست وپا:تناسب ، بیت دوجمله ی مستقل ساده است

🔹قلمرو ادبی:

دست وپا:مراعات نظیر

🔹قلمرو فکری:

شخصی روباه بی دست وپایی دیدو درلطف وآفرینش خداونددرمانده وحیران شد.

همانطور که میبینید سیرتاپیاز هر بیت شعر رو بررسی کردیم :)

چجوری معنی شعر درس اول فارسی یازدهم و ستایش رو دانلود کنم ؟

خب رسیدیم به دانلود ! وب درس سعی میکنه نهایت کیفیت رو برای فایل هایی که در دسترس دانش آموزان و معلمان قرار میده در نظر بگیره ! به همین دلیل برای ما یه سری هزینه ها ایجاد میشه ! 🙁 و شما باید قبل از دانلود فایل پی دی اف هزینه ی طراحی و آماده سازی این معنی شعر درس اول فارسی یازدهم رو بپردازید .

 

خرید و دانلود معنی شعر درس اول فارسی یازدهم و آرایه ها + شعر ستایش